BIO-BLOK® - zavlažovací prvek


BIO-BLOK®, jako prostředek pro účinné zavlažování rostlin, vysazených uprostřed zpevněných ploch a současně jako ekologický prostředek pro vracení dešťových vod zpět do půdy.

Vlastnosti bloku:

 • Rozměr (š x d x v) - 54 x 54 x 55 cm
 • Objem bloku je 152 l
 • Materiál je 100% PE plně recyklovatelný
 • Blok je mimořádně odolný, pevný, biologicky nerozložitelný

Hlavní výhody použití:

 • Účinně zajišťuje pozvolné zavlažování, přímo ke kořenům rostlin
 • Výrazná úspora práce a finančních nákladů snížením četnosti zavlažování
 • Umožňuje přímý přístupu vzduchu ke kořenům rostlin
 • Zvyšuje stabilitu stromu, protože kořeny při hledání vody prorůstají hlouběji, jsou silnější a lépe rozložené
 • Plochu kolem rostlin lze vyplnit prvky, které se zaplní humusem a do takto připraveného podkladu se může provést požadovaná výsadba
 • Pro zvětšení kapacity, lze bloky spojovat do souvislých řad, do kterých se zaústí příslušné odvodnění. Bloky potom zajistí postupné vsáknutí svedených srážkových vod
 • Z ekonomického hlediska šetří náklady na budování kanalizací
 • Použití při budování vsakovacích jímek pro odvodnění ze střech, parkovacích a jiných zpevněných ploch