BIO-BLOK® jako Vsakovací studna


Déšť, jako zdroj hodnotné suroviny – vody, jejíž význam a cena neustále poroste

Přístup k čisté pitné vodě je základní předpoklad naší existence. Proto má smysl, navracet pokud možno, co nejvíce srážkových vod zpět do podzemních. S BIO-BLOK® vsakovací studnou jsou dešťové srážky účinně odváděny a biologicky čištěny ještě před tím, než vsáknou zpět do půdy.
Použití vsakovací studny pro odvod srážek pod povrch má výrazný finanční efekt. Eliminujuje vznik louží a je mnohonásobně levnější než nákladné kanalizační systémy. Voda není odváděna pryč, ale je efektivně využita přímo v místě. Pomáhá řešit problém se závlahou rostlin, kdy zvláště v letních měsících se vsáknutá vláha odpařuje, zvlhčuje ovzduší, čímž zlepšuje místní klimatické podmínky...

Vsakovací studna nabízí řadu dalších výhod:

 • snadná manipulace, rychlá a jednoduchá instalace
 • v porovnání s tradičními vsakovacími systémy šetří až 80% výkopových prací
 • velká vsakovací plocha = velký vsakovací výkon
 • snadná rozšiřitelnost v případě zvětšení plochy střechy
 • velký podíl dutin, tj. pojme velké množství vody (152 l/prvek)
 • minimální nároky na údržbu, velmi dlouhá životnost

Zachycení maximálního množství vody a její využití na pozemku je součástí moderního hospodaření s touto stále cennější tekutinou.

Svou velkou účinností může být tento systém odvádění vody použit ve všech typech půdy.BIO-BLOK® vsakovací jímka

BIO-BLOK® vsakovací jímka je uznávaná metoda pro dosažení účinného a ekologického vsáknutí dešťových srážek. Charakteristickým provedením jednotlivých prvků je dosaženo výrazně většího objemu vsáknutých srážek na m3, v porovnání s tradiční vsakovací studnou plněnou kameny.

Konstrukce bloků také umožňuje růst velkého množství čistících mikroorganismů (bio-filtru) uvnitř bloku. Tyto mikroorganismy, uchycené uvnitř na povrchu vláken jednotlivých trubic, žijí z organického znečištění vody. Proto přispívají k hodnotnému čištícímu procesu srážek ještě před jejich vsáknutím do spodních vod a tím výrazně zlepšují kvalitu spodní vody.Vsakovací jímka tvořená prvky BIO-BLOK®, je k dispozici ve dvojím provedení


Pevná konstrukce trubic, ze kterých je BIO-BLOK® složen, poskytuje velmi stabilní a tlaku odolný systém s ohledem na malou hmotnost materiálu.
Celý systém je konstruován pro odolání rovnoměrného vertikálního tlaku od 2,5 do 15 t/m2.
Nicméně sám okolní terén musí mít dostatečnou nosnost a tvořit pevnou boční podporu.


Pro očekávané rovnoměrné vertikální zatížení do 2,5 t/m2 se použije BIO-BLOK® 80 HD G.


Pro očekávané rovnoměrné zatížení mezi 2,5 – 15 t/m2 se použije BIO-BLOK® 80 HD GF


Jak pracuje BIO-BLOK® vsakovací studna

V principu BIO-BLOK® vsakovací studna působí jako velká podzemní nádrž složená ze sít. Speciální a otevřená konstrukce síťových trubic umožňuje optimální vsak do stran, což je podstatná vlastnost pro správnou funkci studny. Celý systém bloků je důkladně zabalen do geotextilie, která zabraňuje vniknutí hlíny, písku a ostatním zemním částicím dovnitř prvků. Naopak ale umožňuje postupné vsakování vody do okolního terénu. Tímto způsobem navrací vsakovací studna povrchovou vodu zpět do vod podzemních efektivně a velmi účinně. Veškerá údržba studny se omezuje pouze na zabránění vniku hrubých nečistot ze vstupující vody (předřazená záchytná jímka).

Než začnete

Co říkají místní úřady?

Samotnou realizaci vždy konzultujte s místními úřady s ohledem na možná zvláštní místní pravidla použití vsakovací studny. Místní oprávněné orgány někdy vydávají zvláštní pravidla a nařízení, ale ty lze většinou bez problémů dodržet, pokud jde o rozměry, vzdálenosti a další klíčové faktory.

Jak hluboko mohu kopat?

Dno studny by mělo být umístěno minimálně 1 m pod úrovní terénu.Přívodní vedení by mělo být v nejvyšším bodě minimálně 75 cm pod terénem (v nezámrzné hloubce).

Kde mohu studnu umístit?

Prakticky kdekoli pod volným terénem. Minimálně však 2 m od hranice pozemku a okraje budov (v případě podsklepení minimálně 5 m).

Kapacita vsaku do podloží

Složení okolní půdy a velikost vsakovací studny rozhodující měrou ovlivňují vsakovací kapacitu studny. Písčitá půda bude vodu odvádět podstatně rychleji, než půda jílovitá.

Jednoduchá metoda zjištění kvality zeminy (koeficient propustnosti K)

 1. V místě umístění studny vykopte díru 1 m hlubokou.
 2. Nalijte do díry vodu, až se půda nasytí – a asi po 5 min. vodu doplňte.
 3. Po 15 min. změřte, o kolik klesla hladina vody.
  • Jestliže voda zcela zmizela, půda hrubě písčitá (K = 1x10-3 m/sec.)
  • Jestliže úroveň vody klesla alespoň o 10 cm, jemný písek (K = 1x10-4 m/sec.)
  • Jestliže byl úbytek vody alespoň 1 cm, silt (K = 1x10-5 m/sec.)
 4. Jestliže se po 15 min. úroveň hladiny vody nezměnila, je nutno měřit v delším časovém intervalu.
  • Jestliže hladina vody klesla o 1 cm po hodině měření, písek + jíl (K = 1x10-6 m/sec.)
  • Jestliže je nutno pro vsáknutí o 1 cm 5 a více hodin, jíl (K = 1x10-7 m/sec.)
 5. Na základě tohoto jednoduchého měření rychlosti vsakování a přiložené tabulky se dozvíte, jak velká by asi měla být vaše vsakovací studna.

Jaká velikost studny?

Kapacita vsakovací studny závisí na absorbční kapacitě zeminy (jak rychle se voda dokáže vsáknout) v místě umístění studny. Je proto důležité studnu umístit na takovém místě, které maximálně splňuje tyto požadavky.

V místě s horší vsakovací kapacitou je nutno použít více prvků BIO-BLOK®. Vsakovací kapacita jednotlivých prvků lze zvýšit i zvětšením vertikální vsakovací plochy studny. Toho lze dosáhnout větším množstvím prvků, nebo rozdělením jednotlivých prvků na dvě poloviny.

Vliv provedení na kapacitu

Efektivní vsakovací plochu lze počítat podle následujícího provedení:
Velikost bloku je asi 54 x 54 x 55 cm.


Efektivní vsakovací plocha v provedení ze 4 celých prvků je
2 x 216 cm x 55 cm + 2 x 55 cm x 54 cm = 297 cm2 (2,97 m2)


Efektivní vsakovací plocha při použití 8 rozpůlených prvků je
2 x 432 cm x 55 cm + 2 x 54 cm x 27 cm = 505 cm2 (5,05 m2)

Jednoduchým rozříznutím prvků, jsme dosáhli výrazného zvětšení vsakovací plochy.

Počet použitých bloků:

Odvodňovaná plocha: 100m2
Typ zeminy Koeficient propustnosti Délka vsakovací studny
z celých bloků z půlených bloků
hrubý písek 1x10-3 1,08m = 2ks 2,16m = 2ks
jemný písek 1x10-4 3,24m = 6ks 4,32m = 4ks
silt 1x10-5 6,48m = 12ks 10,80m = 10ks
písek + jíl 1x10-6 10,48m = 20ks 18,36m = 17ks
jíl 1x10-7 16,20m = 30ks 30,24m = 28ks

Instalace vsakovací studny z prvků BIO-BLOK®

Než začnete s instalací, nezapomeňte získat potřebná povolení od místních úřadů.

Doporučované vzdálenosti a obecně podmínky pro použití vsakovací studny, se mohou výrazně lišit podle specifických místních podmínek.

Změřte odvodňovanou plochu a vypočítejte velikost studny.

Vyberte místo pro umístění studny a trasu pro kanalizační vedení i s ohledem na stabilitu a snížení rizika možného pozdějšího poškození.

Jak rozdělit BIO-BLOK®

Prvek lze snadno rozříznout na dvě poloviny za pomocí pilky s jemnými zuby.

Ujistěte se, že textilie je správně rozložena.

Je důležité, aby spoje geotextilie byly provedeny pečlivě, aby přes ně nedocházelo k zapadávání nečistot.

Připojení svodu ze střechy do usazovací nádrže

1: Položte bloky na místo, kde bude umístěna studna. Označte velikost a vykopte díru pro studnu i přívodní potrubí. Pamatujte, že mrzná hloubka je minimálně 75 cm u potrubí, pro studnu přidejte minimálně 10–15 cm.

2: Od úrovně terénu by horní část bloku měla být minimálně 50–80 cm hluboko.

3: Na dno jámy rozložte geotextilii a na ni položte jednotlivé bloky s vertikálně umístěnými trubicemi. Textilii udržujte v maximální čistotě.

4: Označte připojení vpusti a vyřízněte za pomoci kleští, nebo nůžek do bloku přiměřený otvor.

5: Bloky a vpusť těsně zabalte do geotextilie tak, aby se do bloku nedostala žádná nečistota.

6: Okolí bloku vyplňte pískem a důkladně upěchujte, aby nedocházelo k sesouvání půdy a vzniku dutin.