vsakovací studna

tvořená prvky BIO-BLOK® je moderní prostředek pro účelné nakládání s dešťovými srážkami s výrazným ekonomickým a ekologickým aspektem. Voda není neefektivně odváděna z pozemku, ale právě naopak, je na něm zadržena a maximálně využita.

vodní hospodářství

je odvětví, ve kterém nachází prvky BIO-BLOK® široké uplatnění. Jako velmi účinný prostředek se osvědčily při okysličování, filtraci, odplynování a chlazení vody, chovu ryb, při zpevňování břehů, dna, pěstování rostlin apod.

zavlažování

rostlin vysazených uprostřed zpevněných ploch bývá problematické a nezřídka se stává, že rostliny nedostatkem vláhy hynou. Prvky BIO-BLOK®, umístěné v blízkosti kořenů, zajistí rostlinám dostatek vláhy i v horkých letních měsících.

filtrace

BIO-BLOK® je ideální filtrační médium jak pro nové čističky odpadních vod, tak i pro renovaci stávajících zařízení. Ve srovnání s tradičními čističkami, může aplikace produktu zvýšit jejich účinnost až 4 krát.

Bio-blok

BIOBLOK® je vyroben z přírodě netečného polyetylénu. Skládá se ze síťovaných trubic (oválná vlákna tvoří spirálovou strukturu), které jsou spolu svařeny a tvoří kompaktní, pevný a přitom lehký blok.

Bio-blok


Je odolný proti deformacím, samonosný, modulární, odolává UV záření, má vysokou pórovitost, je samočistící - nezanáší se, biologicky a chemicky nerozložitelný, snadná manipulace ...